PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring klant- en leveranciersadministratie

 

Smits Stoffering, gevestigd aan de Talmastraat 10a, 3864 DE Nijkerkerveen hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens die je ons verstrekt, omdat dit noodzakelijk is voor het afsluiten en uitvoeren van een eventuele overeenkomst met jou. Dit geldt voor onze klanten en partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– (Zakelijk) Telefoonnummer

– (Zakelijk) E-mailadres

– Gegevens over de eventuele aankopen

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

– om offertes te kunnen maken en toesturen

– te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– om goederen te plaatsen of te leveren en andere werkzaamheden te verrichten

– het afhandelen van betalingen

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens te verstrekken aan ons. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt kan het zijn dat we je aanvraag niet goed kunnen behandelen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Smits Stoffering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, mits je toestemming hebt gegeven dat wij je gegevens bewaren voor eventuele werkzaamheden in de toekomst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Smits Stoffering verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smits Stoffering. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@smits-stoffering.nl of via het contactformulier van onze website. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. Smits Stoffering wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Smits Stoffering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@smits-stoffering.nl of via het contactformulier op onze website.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over ons privacybeleid of wil je dat we je gegevens verwijderen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op